Visi

    Membudayakan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara

Misi

Menjadikan Pusat Sumber Sekolah pusat penyebaran ilmu dan maklumat

Objektif


**

· Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar.

· Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan

menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran

· Meningkatkan profesionalisme guru

· Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat.

· Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran.

· Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan

pelajar.

Matlamat

· Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

· Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara, bangsa dan agama.

· Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah pelajar supaya dapat memainkan peranan positif.

· Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan teknologi maklumat

menerusi penggunaan komputer.

No posts.
No posts.